Bouwtechnisch tekenwerk

 

Ook voor bouwtekeningen in elke fase van het bouwproces kunt u bij Bouwbedrijf Van Hinthum terecht. Van een ontwerp door de architect worden bouwtechnische tekeningen gemaakt. Plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en details worden hierin bouwtechnisch verder uitgewerkt. Het project wordt aan het bouwbesluit getoetst en alle benodigde berekeningen (EPN en constructie) worden gemaakt.

Een kwalitatief hoogwaardig bouwtechnische uitwerking van het ontwerp in een geavanceerd 3D CAD-systeem voorkomt onduidelijkheden, bouwfouten, onnodig meerwerk en zorgt voor tijd- en kostenbesparing tijdens de uitvoering van het project.

 

Bouwbedrijf Van Hinthum kan u helpen bij het maken van:

 

  • Architectonisch ontwerp
  • Bestektekeningen
  • Werktekeningen (zoals matenplannen, kozijntekeningen, detailtekeningen)
  • Milieutekeningen in het kader van de Wet Milieu Beheer
  • Bouw Informatie Model (BIM) volgens vooraf af te stemmen protocol
  • Tekenwerk voor een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging
  • Tekeningen na inmeten bestaande toestand
  • 3D impressies voor een goede beeldvorming van het gebouw