Disclaimer

 

Informatie

 

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gekoppelde sites

Op onze website wordt verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat wij door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites eventueel zijn verbonden aan onze onderneming. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Wij behouden, dan wel hebben aanspraak op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Wij aanvaarden in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site – in welke vorm dan ook – elektronisch aan onze website wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Privacy

 

Wij hechten aan uw privacy. Als bezoeker van deze website kunnen wij uw gegevens gebruiken om u desgevraagd van informatie of nieuwsbrieven te voorzien. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, ook hen zullen wij wijzen op een rechtmatig en beperkt gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verspreiden en deze verwijderen nadat u ons daarom verzoekt.

Cookies


Uitleg over de gebruikte cookies op onze website

Websites hanteren handige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Eén van die technieken is het gebruik van cookies. Daarbij slaan de websites die u bekijkt kleine tekstbestandjes op uw computer op. Deze tekstbestandjes heten cookies en zorgen ervoor dat de website uw computer herkent tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek.

Het gebruik van cookies is veilig

Cookies zoals onze website die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

Welke cookies plaatsen wij?

We vinden het belangrijk dat u weet welke cookies onze website inzet en waarvoor wij ze gebruiken. Daarom volgt hieronder een overzicht:

1) Noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden en de website goed te laten werken.

 

  Naam   Geldigheid   Doel
allowcookies 5 jaar Onthoudt of u cookies van type 2 en 3 (zie hieronder) accepteert of niet. Bovendien bevat dit cookie een uniek nummer waarmee we uw toestemming kunnen bewijzen.
default_site 24 uur Onthoudt de keuze voor de desktopversie vanuit de mobiele site

Als uw browsers cookies blokkeren, kan de website minder prettig zijn in het gebruik.

2) Cookies om het gebruik van de website te kunnen meten

Onze website verzamelt gegevens (zoals iedere andere website die u bezoekt) voor anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met Google Analytics.

De website werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:

  1. – Het IP-adres van uw internetaanbieder;
  2. – De browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox);
  3. – Vanaf welke pagina u terecht op onze website bent gekomen;
  4. – Wanneer en hoe lang u onze website bezoekt;
  5. – Welke pagina’s u op onze website bekijkt.

 

Naam Geldigheid Doel
__utma 2 jaar Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
__utmc Sessie Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
__utmz 1/2 jaar Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
_ga 2 jaar Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
_gat 1 dag Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

 

3) Cookies van websites van derden

Als u gebruik maakt van handige extra’s op onze website die afkomstig zijn van derden, zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en Twitter, dan zet de betreffende website een cookie op uw computer. Wij hebben geen invloed op (en zijn ook niet aansprakelijk voor) wat derde partijen met hun cookies doen.

Heeft u bezwaar tegen cookies?
Door onze website te bezoeken, gaat u impliciet akkoord met het plaatsen van:

  1. – Cookies om het gebruik te analyseren;
  2. – Cookies door derden.

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.