Bouwtechnisch tekenwerk

 

Bouwbedrijf Van Hinthum is deskundig op het gebied van bouwtekeningen in elke fase van het bouwproces. Van een ontwerp worden bouwtechnische tekeningen gemaakt. Plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en details worden bouwtechnisch uitgewerkt. Het project wordt aan het bouwbesluit getoetst en de benodigde berekeningen (EPN en constructie) worden gemaakt.

Een kwalitatief hoogwaardig bouwtechnische uitwerking van het ontwerp in een geavanceerd 3D CAD systeem voorkomt onduidelijkheden, bouwfouten, onnodig meerwerk en zorgt voor tijds- en kostenbesparing tijdens de uitvoering van het project.

Bouwbedrijf Van Hinthum kan u helpen bij het maken van:

 

  • Architectonisch ontwerp
  • Bestektekeningen
  • Werktekeningen (zoals matenplannen, kozijntekeningen, detailtekeningen)
  • Milieutekeningen in het kader van de Wet Milieu Beheer
  • Bouw Informatie Model (BIM) volgens vooraf af te stemmen protocol
  • Tekenwerk voor een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging
  • Tekeningen na inmeten bestaande toestand
  • 3D impressies voor een goede beeldvorming van het gebouw